torsdag 13 november 2008

Att interagera på Wikipedia: vett och ovett

Hanna Björk är också medlem i föreningen Wikimedia Sverige och trägen wikipedian. Hon höll ett intressant inlägg om den s.k. wikikulturen. Det finns ett stort antal riktlinjer och förhållningsregler för hur man bör arbeta och agera; det märker man när man ger sig in i Wikipedia.
  • Acceptera att det alltid kommer någon efter dig som vill ändra på det du skrivit.
  • Lägg inte in något om du inte vill att någon annan ska ändra det.
  • Var djärv, gå in och ändra! Om man väntar på konsensus, kommer det att ta lång tid.
  • Tala alltid om vilka ändringar du gör. Det gör man i den s.k. redigeringskommentaren (en liten ruta under redigeringsfönstret). Hon kallade det för genomskinlighetens princip. De användare som inte följer det kollas lite extra.
  • Att helt ta bort någon annans arbete är känsligt. Motivera alltid varför i redigeringskommentaren. Annars är det mycket troligt att någon wikipedian tror att det är rent sabotage och återställer den tidigare versionen.
  • Det är smart att vara ödmjuk. Ge gärna en utförlig motivering till din ändring. Den kan göras på artikelns egen diskussionssida. Där kan man också föreslå och flagga för en ändring som man inte kan/hinner göra just nu.
  • Utgå från att andra menar väl, och ta inte illa upp. Håll borta ilskan från dina diskussionsinlägg.

De två sista punkterna kan sägas ge uttryck för en wikikärlek. Vad händer i en motsatt situation, då företrädarna för olika ståndpunkter inte ger sig? Då kan det uppstå ett "redigeringskrig", där man ändrar fram och tillbaka i en kontroversiell artikel. Wikipedias administratörer kan då låsa artikeln tillfälligt. Principen är att en artikel aldrig ska låsas permanent. En användare kan också stängas av. Det finns alltså ett ganska omfattande saneringssystem i Wikipedia, som lägger ett stort ansvar på de frivilliga administratörerna (för närvarande 97 personer i svenska Wikipedia).

Att interagera med andra på Wikipedia -- Hanna Björks användarsida på Wikipedia

2 kommentarer:

kontakt sa...

Jag har lagt en utskriven version av föredraget - inte exakt som jag sade det, men en version jag skrev som en förberedelse inför det - som en undersida till min användarsida på Wikipedia:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Habj/Att_interagera_med_andra_p%C3%A5_Wikipedia

kontakt sa...

Hm.

Försök till klickbar länk: en undersida till min användarsida

Att interagera med andra på Wikipedia