onsdag 12 november 2008

Wikipedia: dåtid och framtid

Lars Aronsson, välkänd styrelseledamot i Wikimedia Sverige, gav en kort bakgrund. Wikipedia har blivit enormt framgångsrikt på kort tid. Det grundades 2001 och är nu en av de 10 största sajterna i världen. Idén som ligger bakom är ganska enkel: alla måste kunna läsa, skriva och övervaka den information som sprids på nätet. Wikipedia kan besökas på 250 olika språk, från nordsamiska till nahuatl. Svenska Wikipedia är nu uppe i cirka 300 000 artiklar (som en jämförelse har NE.se 460 000).

Den ideella föreningen Wikimedia Sverige åker runt och pratar om Wikipedia, men man är samtidigt inga odelat positiva förespråkare. För att kunna utveckla Wikipedia, måste man hela tiden diskutera hur Wikipedia kan utvecklas och förbättras. Svenska Wikipedia verkar ha kommit till den nivån, då vi behöver allt mer djup kunskap; de enkla artiklarna är redan skrivna.
Föreningen vill framför allt medverka till att involvera fler till att bidra till Wikipedia. Wikipedia Academy är just ett sådant tillfälle att engagera forskningsinstitutioner, skolor, bibliotek och andra. Några kanske blir aktiva skribenter, andra kanske enbart faktakontrollanter. Wikipedia Academy finansieras av .se, dit alla svenska domäner betalar en årlig avgift. Alltså har alla i Sverige faktiskt gjort det möjligt för oss att träffas idag!

Wikipedia: dåtid och framtid. Presentationen i pdf-format

Inga kommentarer: