torsdag 13 november 2008

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan


Olof Sundin och Helena Francke presenterade rykande färskt material från det pågående EXAKT-projektet. Elever i två gymnasieklasser följs under en längre tid genom observationer, intervjuer och elevbloggar. Hur bedömer de trovärdighet och källkritik i dagens samhälle där medierna förändras och antalet filter mellan användare och information blir färre? Till saken hör att de här elevernas lärare har jobbat mycket med källkritik. De har fått lära sig att Wikipedia är en tveksam källa, men de är väl inte helt representativa för den svenska skolan?

Just de här eleverna använder i alla fall Wikipedia som en bakgrund till de ämnen de dåligt känner till. Intressant är att de verkar tolka alla källor i en viss genre på samma sätt, d.v.s. "Wikipedia fungerar ungefär som Nationalencyklopedien". Samtidigt har de en stark tilltro till de tryckta medierna. I valet mellan en bok och en Internetsida med motsägande innehåll väljer man faktiskt boken.

Några slutsatser kan man i viss mån redan dra av projektet:
  • Vi behöver nya pedagogiska perspektiv idag i skolan.
  • Forskningen visar att lärarna/bibliotekarierna behöver följa med eleverna in i källorna och diskutera trovärdigheten.
  • De professionella gränserna mellan lärare, bibliotekarier och andra utbildare måste bli mindre stabila. Bibliotekarierna behöver t.ex. ta större pedagogiska iniativ.

Inga kommentarer: