onsdag 12 november 2008

Wikipedia och Open Access: två trender kan arbeta tillsammans


Helena Stjernberg, som arbetar på Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet, hälsade oss välkomna till denna första Wikipedia Academy-konferens som hålls i Skandinavien. Hon drog en parallell mellan den fria forskningens Open Access, som man arbetat mycket med här i Lund, och Wikipedia. Båda företeelserna gör att fler och fler tar del av kunskap och forskning, och därmed ökar också delaktigheten på samhällets alla nivåer. Vi måste inse att Wikipedia har en enorm påverkan på hur folk hittar information och tar till sig kunskap.

Den skepsis som finns mot Wikipedia börjar suddas ut. Hon citerade bl.a. Don Fallis, forskare vid University of Arizona, som menar att Wikipedia är tillräckligt bra för att vi ska kunna använda det i högre grad. Wikipedia bidrar till trenden mot öppenhet och delaktighet av information. Forskningen skulle också i högre grad kunna dra nytta av wikitekniken, bl.a. som kvalitetsgranskning i publikationsprocessen.

Inga kommentarer: