torsdag 13 november 2008

Wikipedia som examinationsform


Jonas Svensson (Sektionen för humaniora, Högskolan i Halmstad) berättade om sin undervisning i religionsvetenskap och islamologi där han har använt Wikipedia som examinationsform. Han möttes av ett visst motstånd bland sina kollegor när han ville introducera detta arbetssätt. Någon lärare sa "Jag har förbjudit eleverna att använda Wikipedia". Men vi kan inte blunda för att eleverna använder Wikipedia, även om de inte vågar visa det som t.ex. i källhänvisningar. Därför menar Jonas att vi ska se på det från det motsatta hållet, d.v.s. vi måste träna eleverna i att använda Wikipedia istället för att förbjuda dem. Han trycker också på hur viktigt det är med praktisk träning för lärandeprocessen. Man kan inte lära sig vad källkritik är genom att bara läsa om det. Eleverna måste praktisera det också. Jonas ger sina studenter uppgiften att skriva eller redigera en artikel i Wikipedia och att sedan skriva om arbetsprocessen och sina reflektioner. Reflektion är ett nyckelord för lärande, kanske t.o.m. viktigare än produktion av t.ex. text. Studenternas reaktioner har varit positiva och de tycker att uppgifterna är realistiska och tankeväckande. De får också ta ett större ansvar i lärandeprocessen och för sina texter. En av de positiva effekterna ur ett lärarperspektiv är bl.a. att det skapar ett större engagemang och att reflektionen blir tydligare. "Man får in en realism och praktisering i undervisningen när det gäller källkritik", säger Jonas. Som bibliotekarie önskar man att alla lärare jobbade så här!

Wikipedia som examinationsform. Jonas Svenssons presentation i pdf-format.

1 kommentar:

kontakt sa...

haha, nog har vi märkt att det ibland trillat in anmärkningsvärt många bra texter om olika aspekter av islam... men inte har vi fattat varför, inte. :P