torsdag 13 november 2008

Arkiven och berättelserna


Johan Elmfeldt från lärarutbildningen vid Malmö högskola började med att knyta an till det de andra talarna under förmiddagen tagit upp. Han talade vidare om olika kunskapsformer och om arkivet och berättelsen. Arkivet som platsen för det mänskliga vetandet, vårt behov av att katalogisera kunskap och det som tidigare varit en profession för arkivarier och bibliotekarier nu med nya medier blivit något alla kan göra. Berättelsen som ett sätt att skapa sammanhang utifrån arkiven och att vi alla lever i relation till tiden och varandra. Idag kan alla vara sin egen berättare och skapa narrationen av sin identitet. Tidigare har medierna varit monomodala ( boken) nu är medierna multimodala. Kommer de som är över 30 att ha andra hjärnor än de yngre generationerna? Har de äldre lättare för "deep attention" än de yngre som har lättare för "hyper attention". Johan var ett fördöme enligt mig med massor av källhänvisningar som jag inte hann med att skriva ner. I alla fall avslutade han med att tala om att det inte behöver vara någon motsättning mellan de två kognitionssätten. Det de äldre ser som ett problem ("hyper attention") kanske är något människan haft i alla tider men som de äldre lärt sig att inte använda.

Arkiven och berättelserna. Johan Elmfeldts presentation i pdf-format.

Inga kommentarer: