onsdag 12 november 2008

Vetenskaplig kommunikation och källkritik


Staffan Lindeberg, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, är läkare och arbetar bl. a. med att utarbeta riktlinjer för region Skåne och läkemedelsansvariga. Han har skrivit flera böcker om mat och "stenålderskost". I gamla tider arbetade man i slutna grupper hemligt för att utarbeta riktlinjer. Detta är något helt annat än arbetet med Wikipedia. Han talade om att det finns en berättelse (t. ex. att fett är huvudorsaken till åderförkalkning) som någon berättar. Beroende på vem som berättar ändrar berättelsen karaktär. Är det näringslivet som berättar vill de gärna vinkla in berättelsen på produkter de kan sälja. Sen finns det en mottagare av allt detta. Dessa berättleser sprids mycket fortare nu än de gjorde för många år sedan. Det viktiga är att människor får en större insyn och en ökad delaktighet. Efter Staffans presentation blev det diskussion om Wikipedias roll och frågor om problem med pålästa patienter. Staffan tyckte det var bra att patienter är pålästa och hittar information från internet. Det diskuterades också varför så få läkare lägger in information i Wikipedia och Staffan menade att det beror på tidsbrist. Han tog upp exemplet med artikeln i engelska Wikipedia om Paleolitic diet. Staffan menade att den som skrivit artikeln gjort det mycket bättre än vad han kunnat själv. Diskussionen fortsatte om varför man bara skall ha en stor Wikipedia och inte fler små specialiserade och hur man skall arbeta för att lägga in studenters arbeten i Wikipedia. Slutklämmen enligt min mening blev: Vill vi vara delaktiga eller överlåta allt åt någon annan?

Inga kommentarer: