torsdag 13 november 2008

En tryckt Wikipedia...

Som kanske är bekant finns numera tyska Wikipedia i en tryckt utgåva. Artiklarna är dock av utrymmeskäl inte publicerade i sin helhet utan är oftast kraftigt förkortade. Och så här ser den ut, för er som tvivlar...

Inga kommentarer: