torsdag 13 november 2008

Wikipedia i undervisningen - eller de pedagogiska effekterna av att lura studenter


Henrik Norinder (Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet) berättade om sina pedagogiska erfarenheter från Wikipedia i undervisningen. Det är väl ett ganska vanligt knep när det gäller undervisning i källkritik att lura in sina elever på en fejkad webbsida istället för det egentliga originalet, för att se om de märker att informationen inte stämmer med den vedertagna verkligheten. Ett klassiskt exempel är t.ex. http://www.whitehouse.gov/ och http://www.whitehouse.org/. Norinder har tagit detta ett steg längre och har själv skapat en fejksida i självaste Wikipedia. Syftet var egentligen att se hur studenter gör när de letar och samlar information samt hur de sedan värderar den. Henrik gav sina studenter en uppgift där det ingick att ta reda på information om "The International Court of Commerce in Paris". Vad studenterna inte visste var att det i själva verket var en av Henrik påhittad domstol. Experimentet utfördes snillrikt genom att han blandade trovärdiga uppgifter med ren nonsens. Eftersom domstolen inte fanns och därmed inte heller fanns omnämnd i några andra källor, så var Wikipedia det enda stället som studenterna kunde vända sig till. Men skulle studenterna genomskåda bluffen? Nej, de gick rakt i fällan och studentgrupperna redovisade lösningar där denna påhittade domstol fanns med. Studenterna försvarade sig med att det var svårt att hitta information och det bara fanns information om domstolen i Wikipedia. Trots att Henrik bevisade att det hela var påhittat, så menade studenterna att det ändå måste finnas någon sanning bakom eftersom det var skrivet i Wikipedia ... Artikeln i Wikipedia, hur gick det med den? Jo, den började leva sitt eget liv och dirigerades så småningom om till "Internationella handelskammaren" och deras "International Court of Arbitration". Men hur kan vi då egentligen få eleverna att tänka källkritiskt? Man får hoppas att chockeffekten efter att ha blivit så grundlurade, gör att de i framtiden är mer på sin vakt ...

Patologiska skiljeklausuler, källkritik och Foucaults pendel. Johan Norinders presentation i pdf-format.

Inga kommentarer: